Contact: +49 152 373 023 14  – Konsularische Registrierung madagassischer Staatsangehöriger ist jetzt online hier
Contact: +49 152 373 023 14  – Konsularische Registrierung madagassischer Staatsangehöriger ist jetzt online hier
Contact: +49 152 373 023 14  – Konsularische Registrierung madagassischer Staatsangehöriger ist jetzt online hier

Ho fanatanterahana ny toromarika nomen’ny Andriamatoa Filoham-pirenena Andry RAJOELINA, nandritry ny flhaonana tamin’ny mpanao gazety ny 08 Aogosltra 2021 dia hisy ny sidina manokana hampodiana ireo teratany malagasy any ivelany izay miainga avy ao Paris, France araka ireto daty ireto:

  • Alahady 22 Aogositra 2021
  • Asabotsy 28 Aogositra 2021
  • Alahady 12 Septambra 2021
  • Alahady 19 Septambra 2021

Ireo sidina ireo dia natao hoan ‘ireo Malagasy tsy maintsy hody tanteraka aty an-tanindrazana noho ny antony tsy azo anoharana toy ireo nahavita fianarana, nahatapitra ny fifanarahana arak’asa (contrat), lany visa ary koa ireo tsy maintsy nitsabo tena tany ivelany.

Ny fangatahana hody dia atao mazava tsara ary alefa mailaka amin’ny fampodiana2021@diplomatie.gov.mg miaraka amin’ireto manaraka ireto:

  1. taratasy manamarina (pieces Justificatives) fa tsy maintsy mody eto Madagaslkara rehefa tapitra ny anton-dia mazava nankanesana tany ivelany;
  2. kopian’ny pasipaoro malagasy sy adiresy mazava ero Madagastkara;
  3. taratasy fanekena (lettre d’engagement) fa tsy hivoaka an’i Madagasikara intsony mandra-pisokatry ny sisintany.

Marihina fa io adiresy mailaka voalaza io ambony io ihany no andraisana ny fangatahana hody ho an’ireo sidina manokana ireo.

Ireto fepetra manaraka ireto kosa no tsy maintsy arahin’ireo mahazo alalana handray sidina:

  • nahavita test PCR (negative). 72 ora mialoha ny hahatongavany eto Madagasikara;
  • manao test PCR eo ampahatongavana;
  •  manaiky ny hanao fihibohana any amin’ny trano fandraisa.mbabiny voafantina na eny amin’ny “Centre des loisirs” CNaPS Vontovorona Ny mpandeha no miantoka ny saran’ny fibibobana

Ireo olona mahafeno fepetra irery ihany no hahazo valiny avy amin’ny tompon’andraikitra.