Contact: +49 152 373 023 14  – Konsularische Registrierung madagassischer Staatsangehöriger ist jetzt online hier
Contact: +49 152 373 023 14  – Konsularische Registrierung madagassischer Staatsangehöriger ist jetzt online hier
Contact: +49 152 373 023 14  – Konsularische Registrierung madagassischer Staatsangehöriger ist jetzt online hier

Ny Masoivoho dia manambara fa nohon’ny antony izay efa fantatsika rehetra, dia tsy afaka natao ny RNS any Frantsa, fihaonam-ben’ny Malagasy, izay nandraisantsika avy eto Alemaina anjara mavitrika tamin’ny taona 2019 ihany koa.

Ka ho solon’izany, sady ao anatin’ny fankalazàna ny faha-45 taonan’io Fikambanana fikarakaràna fihaonambe io, dia hisy ny sehatra ifampitafàna “MALAGASY MIFANKAHERY”, izay handraisan’ny Masoivoho eto Alemaina anjara ihany koa (fandraisam-pitenenana hataon-dRamatoa Mpiandraikidraharaha Mpisolo toerana), anasàna antsika mianakavy, handray anjara, na hanaraka, ny asabotsy 11 aprily amin’ny 1 ora tolakandro, araka ireto rohy ireto :

Liens Facebook :
https://www.facebook.com/rns.cen/videos/210003756965273/
Liens Zoom :
https://zoom.us/j/859182231?fbclid=IwAR1Zt_5XUHO2CSE0HHB_wnypsVFc2WjG-ntJ-j5A80CC-W16-GenqacTQ2U

Eto am-pamaranana dia mampita sahady ny fiarahabàna avy amin’ny Masoivoho :

« Ramatoa Mpiandraikidraharaha mpisolo toerana sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin’ny Masoivoho Malagasy eto Alemaina dia mirary ho antsika tsirairay avy, ny fianakaviana sy ny namana rehetra Paka 2020 ombàm-pitahiana.

Ao anatin’ny fitsapàna sy ny fiaretana ny vokatry ny aretimifindra Covid-19 ankehitriny, ny herin’ny Fitsanganan’i Jeso Kristy ho velona anie hitahiry antsika ao amin’ny fanantenàna sy hanome antsika hery hifanome tànana hatrany ».

Intervention du Chargé d’Affaires  de  l’Ambassade de Madagascar en Allemagne lors du 45ème anniversaire RNS du 11 Avril 2020.

Mirary soa.