Konsularische Registrierung madagassischer Staatsangehöriger ist jetzt online
Konsularische Registrierung madagassischer Staatsangehöriger ist jetzt online
Konsularische Registrierung madagassischer Staatsangehöriger ist jetzt online

Neuigkeiten

Fiaraha-miory sy fanajàna manokana ofisialy ho an’ny Filoha teo aloha ny Amiraly Didier Igance RATSIRAKA, nialoha lalana antsika, sady mifandraika amin’ny fahatsiarovana ny fitsingerenan’ny 29 Martsa 1947.

Fiaraha-miory sy fanajàna manokana ofisialy ho an’ny Filoha teo aloha ny Amiraly Didier Igance RATSIRAKA, nialoha lalana antsika, sady mifandraika amin’ny fahatsiarovana ny fitsingerenan’ny 29 Martsa 1947.

74 taona lasa izay ny tolona nataon’ireo mahery fon’ny firenentsika, hahatsiarovantsika taranaka ny fitiavan-tanindrazana namoizana aina mihitsy nasehon’izy ireo. Anisan’ny tsy niroa fo nanompo ny Tanindrazana sy nanokana ny heriny manontolo hanao izay hahasoa ny...

Standesamtliche Eheschließung am 20. August 2020 in der Botschaft zwischen RANDRIANANTOANDRO Tianasoa Allan James und RAVELOMANARIVO Hasina Volatiana

Standesamtliche Eheschließung am 20. August 2020 in der Botschaft zwischen RANDRIANANTOANDRO Tianasoa Allan James und RAVELOMANARIVO Hasina Volatiana

Mit Freude hat die Botschaft am 20. August 2020 die von der Geschäftsträgerin a.i., Frau Florence Isabelle Rafaramalala, ép. Ratsimba, vorgenommene standesamtliche Eheschließung vollzogen. Diese bezeugt wie jung, dynamisch, und verankert in der starken Tradition der...