Ramatoa Mpiandraikidraharaha sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin’ny Masoivoho malagasy eto Alemaina dia mirary Krismasy feno hafaliana sy Taona Vaovao omba-panambinana ho antsika rehetra.Die Botschaft der Republik Madagaskar wünscht Ihnen eine schöne Weihnachtszeit...