Filazàna manjo

Filazàna manjo

Miombona alahelo amin’ny fianakaviana manontolo, ny havana ny namana sy ny tapaka rehetra Ramatoa Rafaramalala Ratsimba Florence Isabelle sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin’ny Masoivoho malagasy eto Alemaina nohon’ny nahalasanan’Itompokolahy...