Contact: +49 152 373 023 14  –  Consular registration of Malagasy nationals is now online
Contact: +49 152 373 023 14  –  Consular registration of Malagasy nationals is now online

Administrative Services

The Embassy of the Republic of Madagascar performs the following administrative services :

  1. Administrative certificate
  2. Certification
  3. Certification for permanent relocation documents
  4. Laisser-passer
  5. Certification of Signatures
  6. Transport of corpse or human ashes

Fepetra lehibe tsimaintsy fantatra

  • Tsy maintsy misoratra anarana any amin’ny masoivohon’ny Repoblikan’i Madagasikara eo amin’ny toerana misy azy ao anatin’ny telo volana aorian’ny nahatongavany ny tompon’ny pasipaoro raha te horim-ponenana any amin’ny firenen-kafa.

Important Recommendation

  • Passport holders must, if they settle abroad, register with the Consulate of the Republic of Madagascar within three months of their arrival in the consular district.