Contact: +49 152 373 023 14  –  Consular registration of Malagasy nationals is now online here
Contact: +49 152 373 023 14  –  Consular registration of Malagasy nationals is now online here

Iangaviana ireo rehetra izay mandefa fifanarahana arak’asa aty amin’ny Masoivohon’ny Madagasikara aty Alemana mba hanaraka amin’ny atsakany sy andavany ireto toromarika manaraka ireto:

1. mametraka laharan-tarobia hahafahan’ny Masoivoho miantso raha misy olana eo amin’ny famerenana ilay mailaka avy aty aminy;

2. Milaza faharaisana rehefa voaray ilay fifanarahana vita fitomboka sy sonia avy aty amin’ny Masoivoho,

3. Manamarina any amin’ny “SPAM” (indrindra indrindra ireo izay mampiasa Gmail) sao dia lasa any ilay mailaka misy ny fifanarahana vita fitomboka sy sonia avy aty amin’ny Masoivoho.

Marihina etoana fa ny fifanarahana rehetra izay tonga aty amin’ny Masoivoho dia fara-fahatarany 24 ora ao aorinan’ny nahazoany azy dia averina any amin’ny tompony raha toa ka voaray amin’ny andro fiasana izany.

Ny andro fiasana manaraka kosa raha toa ka sendra nalefa andro iray mialoha andro tsy fiasana na faran’ny herinandro izany.

Natao izao hafatra izao mba ialana amin’ny fifanomezan-tsiny toy ny hoe “ela loatra ny fikirakirana taratasy” eto amin’ny Masoivoho.

Mankasitraka indrindra tompoko.