L’immatriculation consulaire des ressortissants Malagasy se fait désormais en ligne
L’immatriculation consulaire des ressortissants Malagasy se fait désormais en ligne

Nouveautés

Fiaraha-miory sy fanajàna manokana ofisialy ho an’ny Filoha teo aloha ny Amiraly Didier Igance RATSIRAKA, nialoha lalana antsika, sady mifandraika amin’ny fahatsiarovana ny fitsingerenan’ny 29 Martsa 1947.

Fiaraha-miory sy fanajàna manokana ofisialy ho an’ny Filoha teo aloha ny Amiraly Didier Igance RATSIRAKA, nialoha lalana antsika, sady mifandraika amin’ny fahatsiarovana ny fitsingerenan’ny 29 Martsa 1947.

74 taona lasa izay ny tolona nataon’ireo mahery fon’ny firenentsika, hahatsiarovantsika taranaka ny fitiavan-tanindrazana namoizana aina mihitsy nasehon’izy ireo. Anisan’ny tsy niroa fo nanompo ny Tanindrazana sy nanokana ny heriny manontolo hanao izay hahasoa ny...

Mesures liées à la pandémie Covid-19

Mesures liées à la pandémie Covid-19

L'Ambassade informe le public de la levée officielle de l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire national Malagasy. En revanche, les touristes en provenance de pays à haut risque et qui font face à une deuxième vague de la pandémie ne seront pas admis sur...