L’immatriculation consulaire des ressortissants Malagasy se fait désormais en ligne
L’immatriculation consulaire des ressortissants Malagasy se fait désormais en ligne

Etat Civil

Fepetra lehibe tsimaintsy fantatra

  • Tsy maintsy misoratra anarana any amin’ny masoivohon’ny Repoblikan’i Madagasikara eo amin’ny toerana misy azy ao anatin’ny telo volana aorian’ny nahatongavany ny tompon’ny pasipaoro raha te horim-ponenana any amin’ny firenen-kafa.

Recommandation Importante

  • Le titulaire d’un passeport doit, s’il se fixe à l’étranger, se faire immatriculer au consulat de la République de Madagascar dans un délai de trois mois après ses arrivées dans la circonscription consulaire.