Message Pentecôte

Message Pentecôte

Ramatoa Mpiandraikidraharaha mpisolo toerana sy ny mpiara -miasa rehetra eto amin’ny Masoivoho dia manolotra ny arahaba sy ny firariantsoa rehetra ho antsika mianakavy amin’izao Fetin’ny « Pentecôte » izao. Ny Fanahy Masina anie hankahery antsika hahaizantsika...
Situation du 30 mai 2020

Situation du 30 mai 2020

L’Etat d’urgence sanitaire a été proclamé sur toute l’étendue du territoire malgache. Après les mesures prises, notamment le confinement, les autorités passent à la vitesse supérieure. Elles ont décidé de commencer des dépistages rapides auprès de la population et des...
Note d’information

Note d’information

L’Ambassade de la République de Madagascar en Allemagne informe les ressortissants Malagasy des mesures prises par le Gouvernement allemand en matière de séjour des étrangers sur son territoire. A cet effet, conformément au règlement daté du 08 avril 2020, intitulée...
MALAGASY MIFANKAHERY

MALAGASY MIFANKAHERY

Ny Masoivoho dia manambara fa nohon’ny antony izay efa fantatsika rehetra, dia tsy afaka natao ny RNS any Frantsa, fihaonam-ben’ny Malagasy, izay nandraisantsika avy eto Alemaina anjara mavitrika tamin’ny taona 2019 ihany koa. Ka ho solon’izany, sady ao anatin’ny...