L’immatriculation consulaire des ressortissants Malagasy se fait désormais en ligne
L’immatriculation consulaire des ressortissants Malagasy se fait désormais en ligne
Ilazàna isika mpiray Tanindrazana fa araka ny fanambaràna nataon’ny Filoham-pirenena ny 09 aogositra 2020, dia mitohy ny fampodiana an’ireo Tera-tany tavela aty ivelany nohon’ny valan’aretina covid-19, amin’ny alalan’ny sidina manokana « Vorontsara Dia ».

Ho an’izay voakasik’izany ato anatin’ny Faripiadidiana dia manorata mailaka amin’ny Masoivoho : info@botschaft-madagaskar.de  izay hanoro anao ny antsipirian’ny dingana arahina.

Hitanao eto ireo taratasy ilaina ampiarahina amin’ny fisoratana anarana.

RAPATRIEMENT

L’Ambassade informe que suite à la déclaration du Président de la République en date du 09 Août 2020, le rapatriement par vols spéciaux « Air Madagascar » se poursuit pour les ressortissants bloqués dans la juridiction dû au covid 19.

L’inscription se fait par e-mail à l’adresse info@botschaft-madagaskar.de

Veuillez cliquer ici pour les pièces à joindre lors de l’inscription.