Contact: +49 152 373 023 14  – L’immatriculation consulaire des ressortissants Malagasy se fait uniquement en ligne ici
Contact: +49 152 373 023 14  – L’immatriculation consulaire des ressortissants Malagasy se fait uniquement en ligne ici

Ho fandrindrana ny fivezivezen’ireo mpila ravin’ahitra any ivelany (mpiasa manana andraikitra ambony, mpiasa tsotra, mpiasa an-trano, tanora tovovavy mpanampy), sy ireo mpiasa mpifindra monina mikasa handao ny tanin’ny Malagasy,

Ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny dia mampahafantatra ny besinimaro ny tsy maintsy hanarahana ireto dingana manaraka ireto:

– Maka ny fahazoan-dalana (visa) nosoniavin’ny tompon’andraikitra avy amin’ny Masoivohon’i Madagasikara any amin’ny tany haleha mialoha ny hanatanterahana ny fifanarahana arak’asa ;
– Mandalo any amin’ny Minisiteran’ny Filaminam-bahoaka hanaovana fanadihadiana momba ny fitondran-tena sy fandinihana ny zava-misy ;
– Mampandalo ny fifanarahana momba ny asa any amin’ny Minisiteran’ny Asa, ny Asam-panjakana ary ny Lalàna sôsialy ahazoana ny fankatoavana izany ;
– Mampandalo ny fifanarahana momba ny asa sy ny tapakilan’ny fiaramanidina any amin’ny Fitaleavana miahy ny Malagasy am-pielezana ao amin’ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny ;
– Manatanteraka mialoha ny fisoratana anarana kaonsilary any amin’ny Fitaleavana miahy ny Malagasy am-pielezana ao amin’ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny ;

Ampahatsiahivina etoana fa tsy maintsy vita 15 andro mialohan’ny hiaingana ireo dingana rehetra voalaza ireo. Noraisina izany fepetra izany mba hiarovana azy ireo amin’ny fanondranana olona an-tsokosoko miantraika amin’ny filaminan’ny Firenena.

COMMUNIQUE

Le Ministère des Affaires étrangères informe le public, que dans le cadre de la  gestion  de  la sortie  du  territoire   des  travailleurs   migrants  (employés cadre, ouvrier,  employé domestique,  jeune fille au pair …),  tout travailleur migrant qui prévoit de quitter  le territoire malagasy doit se conformer  aux procédures  ci-après  :

–   obtenir  un visa au préalable  du contrat  de travail signé par les deux parties à l’Ambassade de Madagascar dans le pays de destination;

–    passer  au  Ministère  de  la Sécurité  Publique  pour  une  enquête  de moralité et examen de situation :

–   viser  le contrat  de  travail  auprès  du  Ministère  du  Travail,  de  la Fonction Publique et des Lois Sociales;

–   viser le contrat  de travail et le billet d’avion auprès  de la Direction  de la Diaspora du Ministère des Affaires étrangères;

–   procéder  à la préinscription  consulaire, à titre gracieux, auprès  de la Direction de  la Diaspora  (Ministère  des  Affaires étrangères,  Anosy porte 117 et 132).

II est à rappeler  que ces étapes  doivent être  faites 15 jours avant le  départ. Ces mesures  ont  été prises  afin de les protéger  des traites  de personnes transnationales.