Contact: +49 152 373 023 14  – L’immatriculation consulaire des ressortissants Malagasy se fait uniquement en ligne ici
Contact: +49 152 373 023 14  – L’immatriculation consulaire des ressortissants Malagasy se fait uniquement en ligne ici

Tontosa soa aman-tsara ny sabotsy 28 may lasa teo, notanterahina teto amin´ny Masoivohon´i Madagasikara eto Alemana
ny lanonam-pamoahana sy fanasaloran-damba teto anivon´ny Sampana FIKAMBANAN´NY MPIKABARY MALAGASY eto Alemana.
Totorebika sy fiaraha-mifaly tamin´ireo vahiny rehetra nasaina no nanohizana ny fotoana taorian´ny Kabary nifandimbiasana, ny fanolorana Mari-pahaizana ireo mpikambana vaovao sy fanasaloran-damba ireo noraisina ho mpikambana raikitra.
Fisaorana mitafotafo no atolotra ny Mpiandraiki-draharaha eto amin´ny Masoivoho sy ireo namana avy amin´ny Faritany sy Sampana FI.MPI.MA. ao Frantsa, ao Benelux, ao Soisy ary koa ny vahiny nasaina rehetra tonga nanotrona.

“Ny kabary: hakanton´ny kolontsaiko ka asandratro”
Kabary malagasy: vakoka tsy azo tsapain-tanana eo anivon´ny UNESCO vakoka ho an´ny zanak´olombelona maneran-tany